Cách đấu công tơ điện 1 pha để quản lý điện sinh hoạt ở phòng trọ

Việc đấu công tơ để quản lý điện sinh hoạt cho từng phòng riêng lẻ trong phòng trọ là điều cần thiết để có thể theo dõi chỉ số tiêu thụ điện hàng tháng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đấu 3 công tơ (nếu bạn sử dụng nhiều công tơ hơn thì cách đấu cũng tương tự) trong đó có 1 công tơ tổng (công tơ này do điện lực đấu và quản lý, thường được lắp đặt cố định tại các cột điện) và công tơ phòng 1, công tơ phòng 2 sẽ do chủ nhà quản lý.

Công tơ điện lực

Công tơ điện lực

Cách đấu công tơ điện 1 pha

Bạn để  ý trên công tơ tổng sẽ có các ký hiệu 1, 2, 3, 4 trong đó số 1 và số 3 là vị trí điện cấp vào (số 1 cấp dây nóng còn số 3 cấp dây nguội). Số 2 và số 4 là điện cấp ra cho phụ tải trong đó số 2 là dây nóng cấp ra, số 4 là dây nguội cấp ra.

Vị trí đánh số từ 1 tới 4

Để cấp điện vào cho công tơ tổng, dây nóng màu đỏ ta sẽ cấp vào chân tại vị trí số 1, dây nguội màu xanh ta cấp vào chân số 3.

Dây đỏ (dây nóng) đấu vào vị trí số 1, dây xanh (dây nguội) đấu vào vị trí số 2

Điện cấp ra của công tơ ta sẽ đấu vào atomat cụ thể như sau: dây nóng cấp ra tại vị trí số 2 của công tơ ta đấu vào chân bên trái phía trên của atomat, chân số 4 là dây nguội cấp ra ta đấu vào chân bên phải phía trên của atomat. Trường hợp chân của atomat của ký hiệu L và N thì có nghĩa L là dây nóng còn N là dây nguội.

Đấu dây vào atomat

Từ chân bên trái phía dưới của atomat là dây nóng cấp ra ta sẽ đấu vào vị trí số 1 của công tơ số 1, từ chân bên phải phía dưới của atomat là dây nguội cấp ra ta sẽ đấu dây nguội chân số 3 của công tơ phòng 1.

Từ chân số 1 của công tơ phòng 1 ta sẽ đấu ra để cấp dây nóng vào chân số 1 của công tơ phòng 2, từ chân số 3 của công tơ phòng 1 ta đấu ra để cấp dây nguội cho chân số 3 của công tơ phòng 2.

Chân số 2 và số 4 của công tơ phòng 1 là điện cấp ra cho phụ tải phòng 1 trong đó số 2 là dây nóng cấp ra, số 4 là dây nguội cấp ra. Chân số 2 và số 4 của công tơ phòng 2 là điện cấp ra cho phụ tải phòng 2 trong đó số 2 là dây nóng cấp ra, số 4 là dây nguội cấp ra.

2 dây nguồn cấp ra của 2 công tơ phòng 1 và công tơ phòng 2 ta sẽ đấu vào atomat và cấp ra cho phụ tải điện của phòng. Việc đấu qua atomat đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quá tải và ngắt mạch cho hệ thống điện của phòng

Như vậy mình đã hướng dẫn xong cách đấu điện và công tơ cho các phòng để bạn có thể theo dõi chỉ số điện sử dụng của từng phòng riêng biệt. Nếu bạn sử dụng số lượng phòng nhiều hơn 2 thì cách đấu tương tự như trên.