Cách đấu 3 công tắc điều khiển 3 bóng đèn

Việc sử dụng 3 công tắc điều khiển 3 bóng đèn giờ đây khá phổ biến trong các hộ gia đình bởi cùng một bảng công tắc bạn có thể bật các bóng đèn ở vị trí khác nhau. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách đấu 3 công tắc dùng để điều khiển 3 bóng đèn để bạn tham khảo.

Cách đấu 3 công tắc 3 bóng đèn

Cách đấu 3 công tắc điều khiển 3 bóng đèn

Để đấu bộ 3 công tắc điều khiển 3 bóng đèn bạn cần chuẩn bị nhứng dụng cụ sau.

  • 3 bóng đèn và đui bóng
  • Dây điện đủ dài
  • Bộ điều khiển 3 công tắc (bài viết này sử dụng công tắc của hãng Dobo).
  • Tuoclovit và kìm hoặc kéo cắt dây.

Trước khi bắt tay vào đấu dây, ta lật mặt sau của công tắc sẽ thấy các vị trí có đánh dấu chữ L, L1, L2 và L3 trong đó L là chân chung cấp dây nóng cho 3 công tắc còn L1, L2, L3 ta sẽ đấu dây cấp lên cho 3 bóng đèn.

Vị trí mặt sau của công tắc

Bước 1: đấu sẵn dây vào 3 đui đèn cần sử dụng.

Đui đèn được đấu dây điện

Bước 2: dây màu vàng của đui đèn số 1 ta đấu vào chân có ký hiệu L1 của công tắc, dây màu vàng của đui đèn số 2 ta đấu vào chân có ký hiệu L2 của công tắc, tương tự dây màu vàng của đui đèn số 3 ta đấu vào chân có ký hiệu L3 của công tắc.

Đấu dây màu vàng từ các đui đèn vào vị trí L1 L2 và L3

Bước 3: 3 dây màu trắng của đui đèn ta đấu chung với dây nguồn màu trắng (là dây nguội). Dây màu đỏ (dây nóng) của dây nguồn ta đấu vào chân có ký hiệu L của công tắc.

3 dây trắng đấu chung với dây trắng của nguồn cấp vào, dây đỏ nguồn cấp vào đấu vào vị trí L

Bước 4: lắp bóng đèn và bật thử.

Cách đấu 3 công tắc 3 bóng đèn